(FOX80300545)

SKU FOX80300545
Shipping Weight 0.1500kg
Shipping Width 0.100m
Shipping Height 0.100m
Shipping Length 0.100m
Shipping Cubic 0.150000000m3