(8249_Single)

SKU 8249_Single
Shipping Weight 0.9000kg
Shipping Width 0.070m
Shipping Height 0.070m
Shipping Length 0.150m
Shipping Cubic 0.000735000m3