(FatzAIrBox_GU)

SKU FatzAIrBox_GU
Brand Fatz
Shipping Weight 6.0000kg
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.200m
Shipping Length 0.300m
Shipping Cubic 0.012000000m3