(FatzAIrBox_GQ)

SKU FatzAIrBox_GQ
Brand Fatz
Shipping Weight 8.0000kg
Shipping Width 0.200m
Shipping Height 0.200m
Shipping Length 0.300m
Shipping Cubic 0.012000000m3